Secretaris

AnnetDe secretaris: Mevr. A. Rap-Wessels

De taken van de secretaris zijn:

  • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
  • Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
  • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;
  • Bijhouden van het ledenbestand;
  • Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;
  • Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.