Doelstelling

Stichting Animals4people is opgericht door een groep betrokkenen die zich hard wil maken voor het waarborgen en verbeteren van het leven van mensen met een beperking.

Daarnaast wil de Stichting het mogelijk maken om mensen te helpen, in de ruimste zin des woord. Dat zal de stichting doen door zorg te dragen voor zowel het aanschaf van assistentiehonden als wel door de begeleiding van deze honden.

Doelstelling van de stichting is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, mobiliteit en zelfstandigheid in het leven van mensen met een beperking, door het mogelijk maken dat zij de beschikking krijgen over een goed opgeleide werkhond.

Werkhonden, in de ruimste zin van het woord, o.a. valt te denken aan dieren die de mobiliteit,zelfstandigheid en kwaliteit van mensen met een lichamelijk, verstandelijke of visuele beperking waarborgen en/of verbeteren. Maar ook dieren ter ondersteuning van bijvoorbeeld reddingsoperaties, speurwerk of assistentiehonden.

Het waarborgen en verbeteren van deze kwaliteit, is onderverdeeld in 3 thema’s.

thema 1 : aanschaf geleide- of hulphond

thema 2 : begeleiden puppycoach

thema 3 : lesmateriaal

Aanpak

Stichting Animals4People is een stichting zonder winstoogmerk en zal haar doel onder meer verwezenlijken door het verwerven van middelen en fondsen, die ten goede zullen komen aan de op deze site beschreven projecten en thema’s.

De stichting streeft haar doel na door projecten en thema’s op materiële en immateriële wijze te ondersteunen.

Om het geheel te realiseren tracht de stichting middelen te werven uit:

  1. Donaties en subsidies
  2. Erfstellingen, legaten en schenkingen
  3. Overige baten en verkrijging

Fondsenwerving is daarbij voor de stichting een middel en wordt erop gelet dat het verkrijgen van financiële steun integer zal gaan en dat er zo min mogelijk kosten gemaakt wordt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.