Voorzitter

De voorzitter: Mw. M.G. Bomhoff-Wagemans

De taken van de voorzitter zijn:

  • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;
  • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;
  • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;
  • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;
  • Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.