Penningmeester

PenningmeesterDe taken van de penningmeester zijn:

  • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;
  • Financiële administratie van de stichting in het algemeen;
  • Financiële administratie van de projecten;
  • Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag, incl. accountantsverklaring, op te stellen;
  • Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;
  • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings– en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

Op dit moment staat deze vacature open. De taken worden tijdelijk waargenomen door de voorzitter.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.