Bestuur

Het bestuur van de stichting heeft zich ten doel gesteld de stichting op te richten en in het eerste jaar de eerste projecten van de grond te krijgen.

Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. De functie van secretaris/penningmeester kan door één bestuurslid worden ingevuld. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

manon1

Voorzitter

Annet

Secretaris

Penningmeester

Penningmeester

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.