ANBI Voorwaarden

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.
 • De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.
 • Het ANBI-nummer van de Stichting is 8524.13.865

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.