De Stichting

De stichting wil niets meer en niets minder dan mensen met een beperking ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Waar mogelijk doen wij dat door personen bij te staan bij het verkrijgen van een assistentiehond (denk aan een geleide- en hulphonden). In dat kader willen wij ook bijdragen aan verbetering van de trainingsfaciliteiten en leefomgeving van de (op te leiden) dieren. Wij zijn voornemens zodra wij daarvoor voldoende middelen beschikbaar hebben, honden te laten trainen en opleiden ten gunste van de begeleiding van mensen met een beperking.

In de toekomst willen wij ons tevens richten op honden ter ondersteuning van hulpverleners (denk aan speurhonden).

Als stichting bieden wij ondersteuning, materieel en immaterieel, of bij het aanschaffen van pups ten einde deze te laten trainen/opleiden tot assistentiehond.

Stichting Animals4People zet zich in om:

  • Mensen te helpen om samen met een hulpdier de regie van hun dagelijks leven te krijgen en te behouden;
  • projecten die hieraan bijdragen onder de aandacht te brengen
  • FinanciĆ«le steun aan deze projecten te verlenen;
  • Ondersteuning te bieden bij het opleiden tot hulpdier.

De stichting wil dit bewerkstelligen door:

  • Het werven van gelden en middelen ten gunste van de doelstellingen van de stichting
  • De kwaliteit van hulpdieren te waarborgen en zo nodig te verbeteren.
  • Het ontwikkelen van voorwaardenscheppende middelen.

Klik op een van onderstaande buttons voor meer achtergrond informatie van de stichting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.