Er zijn verschillende soorten assistentiehonden die, afhankelijk van iemands situatie de zelfstandigheid kan vergroten, maar een kleine groep hiervan wordt vergoed door de zorgverzekering. Dit zijn, de blindengeleidehonden, de signaalhonden en de ADL-honden. Erkende scholen krijgen hiervoor een vergoeding vanuit de zorgverzekering en mensen krijgen een bijdrage in de verzorgingskosten. Er zijn dus ook assistentiehonden waar geen basisvergoeding voor is zoals bijvoorbeeld, autismehonden, ptss-buddyhonden, epilepsie-hulphonden en diabetes-hulphonden. Voor de mensen die in aanmerking willen komen voor een hond die niet wordt vergoed of waarvan een gedeelte niet wordt vergoed door de verzekering, hebben wij Animals4people opgericht. Wij willen mensen helpen waarvan wij ook vinden dat een hond een substantiële bijdrage kan leveren in de hun leven.
ADL-Hond
 

ADL-Hond

Een ADL-Hond wordt vergoed door de basis zorgverzekering. Hiervoor worden strenge eisen gehanteerd. Niet iedereen wordt toegelaten. Voor de mensen die er wel baat bij hebben, maar geen vergoeding krijgen willen wij ook graag wat betekenen. We kijken daarom graag samen met u of wij iets voor u kunnen betekenen
Geleide- en Hulphond
 

Geleide- en Hulphond

Sommige mensen zijn gebaat bij een hond die naast het uitoefenen van het geleidewerk ook andere taken vervult. Zoals het geleiden naast een rolstoel, ADL-vaardigheden of bijvoorbeeld Signaal-vaardigheden. Meestal wordt dan alleen het gedeelte van het geleidewerk vergoed door verzekering. Om de mensen toch een op maat getrainde hond te kunnen leveren, helpt Animals4people om dat laatste stukje ook te voldoen.
Epilepsie Detectie Hond
 

Epilepsie Detectie Hond

Er zijn honden die epilepsie kunnen detecteren. Dit maakt voor mensen met epilepsie een groot verschil uit in vrijheid en zelfstandigheid. Helaas worden deze honden niet vergoed. Animals4people probeert een steentje bij te dragen om ook deze mensen te kunnen helpen.