ANBI

De Stichting Animals4People staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI’s. De verstrekking van informatie door goede doelen via internet is vanaf die datum een wettelijke voorwaarde voor behoud van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt immers meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

De Stichting voldoet aan deze eisen en publiceert op haar internetsite de gevraagde gegevens.

Reactiemogelijkheid is gesloten